Service en betrouwbaarheid zijn onze kenmerken!

printen Text size

Bodem- en tanksanering

Alltech Fluids Solutions B.V. verzorgt op het gebied van saneringen het hele traject van verkennend bodemonderzoek tot officiële goedkeuring:

 

  • Verzorgen van volledige bodem- en tanksaneringen;

 

  • Overleg met bevoegd- en/ of vergunningverlenende instanties;

 

  • Het saneren van verontreinigde grond en grondwater op conventionele wijze;

 

  • Het saneren van complete bovengrondse- en ondergrondse tankinstallaties.

 

Bodem- en tanksanering