Service en betrouwbaarheid zijn onze kenmerken!

printen Text size

Tankkeuringen en inspecties van tankinstallaties

Alltech Fluids Solutions B.V. erzorgt de totale (verplichte) keuringen en alle inspecties van uw tankstation en tankinstallatie.

 

Tankkeuringen eens per jaar

 • kathodische bescherming; waterbezinksel; monstername en analyse van monitoringsfilters;
 • grondwatermonitoring, water/sludge;
 • visuele inspecties;
 • onderhoudscontract op maat.

 

Verzorgen tankkeuringen eens per 10, 15 of 20 jaar conform BRL-K903/08 deelgebied 15 en AS-6800 keuring

 • uitgebreide herkeuring tankinstallaties onder- en bovengrondse tanks;
 • afhankelijk van uitgevoerde inspecties, controle op conditie van uitwendige bekleding;
 • controle op afschot van tank en leidingen;
 • inwendige inspectie van de tank en controle op dichtheid.

 

Periodieke inspecties

 • inspecties van nieuwe en bestaande installaties;
 • kathodische bescherming tegen corrosie door grondwater of bodemvocht;
 • jaarlijkse analyse van water/bezinksel ter voorkoming van lekkage;
 • regelmatige controle van grondwater om vervuiling te voorkomen;
 • inspecties van vloeistofdichte voorzieningen;
 • reiniging en inspectie van benzineafscheider en slibvangput;
 • jaarlijkse servicebeurt brandstofpomp;
 • SCIOS scope 7c inspecties zowel EBI als PI voor stookolie installaties;
 • IBC keuringen.

 

Alltech Fluids Solutions B.V. biedt u een onderhoudscontract op maat!

 

Keuringen en inspecties