Service en betrouwbaarheid zijn onze kenmerken!

printen Text size

Overig - Legal - Privacy policy

Alltech Fluids Solutions B.V. privacy policy

 

Inleiding
Alltech Fluids Solutions B.V. is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.


Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening legt Alltech Fluids Solutions B.V. gegevens vast. Dit is het geval wanneer u zich aanmeld voor onze nieuwsbrief, een congres bezoekt of gebruik maakt van onze (interactieve) diensten, een internet klantenaccount heeft, uw interesse opgeeft of op een andere wijze uw belangstelling kenbaar maakt, of anderszins contact heeft met Alltech Fluids Solutions B.V.. Bij de gegevens over u gaat het om gegevens zoals contactgegevens, gegevens over betalingen, factuurgegevens, bestelde producten, functiegegevens en/of opgegeven interessen.

Alltech Fluids Solutions B.V. gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om klanten van (nieuwe) producten en diensten derden op de hoogte te houden.


Uw e-mailadres
Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan deze gebruikt worden om u als klant te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van Alltech Fluids Solutions B.V. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden.

 

Klikgedrag en IP-adres
Op de websites van Alltech Fluids Solutions B.V.  worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Alltech Fluids Solutions B.V. haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.  Om dit te kunnen doen maakt Alltech Fluids Solutions B.V. ook gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit  IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages. De IP-adressen worden in beginsel verder niet gekoppeld aan identificeerbare informatie, tenzij u hiervoor expliciet toestemming voor heeft gegeven.

 

Alltech Fluids Solutions B.V. en andere websites
Op de site van Alltech Fluids Solutions B.V.  treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Alltech Fluids Solutions B.V.  kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Wijzigingen
Alltech Fluids Solutions B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van Alltech Fluids Solutions B.V.

Dit document is voor het laatst gewijzigd op: 19-02-2018