Service en betrouwbaarheid zijn onze kenmerken!

printen Text size

Algemene voorwaarden

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn op al onze offertes, leverings- en betalingsvoorwaarden de algemene Metaalunievoorwaarden gedeponeerd onder nr. 1501/91 ter Griffie van de arrondissementsrechtbank te Rotterdam van toepassing:

 

METAALUNIEVOORWAARDEN

Algemene voorwaarden uitgegeven door de Koninklijke Metaalunie (Nederlandse Organisatie van Ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf in de Metaal) aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2014. Uitgave van de Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein. ©Metaalunie.

 

Download hier de voorwaarden:

 

Metaalunievoorwaarden 2014 nederlands
Metaalunie Conditions 2014 English
Conditions de la Metaalunie 2014 Francais
Metaalunie Bedingungen 2014 - Deutsch