Service en betrouwbaarheid zijn onze kenmerken!

printen Text size
« Terug naar nieuwsoverzicht

Afgewerkte olietank niet vervangen per 2015

Afgewerkte olietank niet vervangen per 2015
Pagina tools
NIEUWS- 14 Augustus 2014 - 10:27

Activiteitenbesluit Afgewerkte olietank niet vervangen per 2015

 
 
Sinds eind vorige week staat onderstaand bericht op de site van Infomil. Het leek ons goed u hierover te informeren.
 
"Activiteitenbesluit Afgewerkte olietank niet vervangen per 2015'' Kenniscentrum InfoMil adviseert omgevingsdiensten en ondernemers om te wachten met de vervanging van bovengrondse opslagtanks met afgewerkte olie. Waarschijnlijk vervalt per 1 januari 2015 de certificaatplicht. Daarnaast vervallen ook een aantal andere regels voor deze opslagen.
 
Het ministerie van IenM probeert deze wijziging door te voeren per 1 januari 2015. Het is nog niet helemaal zeker of de procedure op tijd doorlopen kan worden. Uiterlijk eind september 2014 geven wij op de InfoMil website aan of de verwachte inwerkingtredingsdatum nog steeds 1 januari 2015 is. 
 

Gelijke regels

De achtergrond voor de aanpassing is dat afgewerkte olie niet meer als brandbare vloeistof wordt gezien. Bij glastuinbouwbedrijven was dat al het geval. Het is de bedoeling dat voor alle bovengrondse opslagtanks met afgewerkte olie straks dezelfde regels gelden.
 
De datum van 1 januari 2015 is belangrijk, omdat dan het overgangsrecht afloopt voor bovengrondse opslagtanks met brandbare vloeistoffen. Uiterlijk op die datum moeten volgens de huidige regels veel tanks worden vervangen door een nieuwe BRL K903 gecertificeerde tank. Deze wijziging regelt dat bovengrondse tanks met afgewerkte olie dan niet vervangen hoeven te worden.
 
Let op: voor bovengrondse tanks met diesel loopt het overgangsrecht in elk geval wel af per 2015. 

 

Bodembedrijgende vloeistof

Afgewerkte olie is smeerolie in het afvalstadium. Eerder werd aangenomen dat afgewerkte olie door menging met brandbare stoffen een gevaarlijke stof wordt. Maar het opzettelijk mengen van afgewerkte olie met andere (afval)stoffen is verboden op grond van Activiteitenbesluit artikel 2.12. Het vlampunt zal daarom ongeveer gelijk zijn aan smeerolie, ook als er per ongeluk een druppel diesel of benzine in terecht komt. De geplande wijziging regelt dat afgewerkte olie wordt behandeld als bodembedreigende vloeistof en niet meer als brandbare vloeistof. Daarvoor hoeven alleen bodemvoorschriften te gelden. De eisen die gelden voor brandbare vloeistoffen, zoals het BRL K903 installatiecertificaat en de keuring, vervallen dan voor afgewerkte olie."
 
Welke regels wel gaan gelden voor deze tanks is nu dus nog onduidelijk. Er is begrip voor dat nog even gewacht wordt met het ondernemen van initiatieven tenzij sprake is van een (bodem-)bedreigende situatie. In dat geval moet wel actie worden ondernomen. 
 
Voor meer informatie kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.
 
 
 
 
 

Lees ook